Glasvezel: onze vragen zijn beantwoord, maar weten we nu genoeg?

Begin september hebben wij schriftelijke vragen ingediend over het Glasvezelproject van Regio Rivierenland. De beantwoording van deze vragen is inmiddels binnen. Deze delen we graag me u.

Op dit moment loopt er nog een onderzoek ter vergelijking van dit voorstel met een voorstel van een commerciële marktpartij die we hebben ontvangen: Glasvezel Buitenaf.  Hiervan krijgen we nog een terugkoppeling van ons college.

Wij nemen jullie graag mee in onze zorgen:

1.       Is glasvezel gratis? Nee!
Het regiovoorstel doet voorkomen alsof er geen extra kosten zijn voor de aanleg. Dat is echter niet waar. Deze kosten worden aan de partij doorbelast die de diensten over het glas gaat sturen en die berekenen dat gewoon door aan de eindgebruiker. Waarom zouden ze dat weggeven? De consument/bedrijf gaat dus wel degelijk vastrechtkosten betalen. Het tarief bestaat uit vastrecht en abonnement. Bij wie je ook afneemt. Bij Glasvezel Buitenaf betalen de mensen in het buitengebied € 2,50 per maand meer dan in de kernen. Logisch omdat de aanlegkosten ook hoger zijn.
Regio: vaste kosten € 17,50. Bij Glasnet Buitenaf: € 12,50 kern of € 15,00 buitengebied.  Daarboven op komen nog de kosten voor een abonnement voor internet, telefonie en/of TV van minimaal € 50,00.

2.       Krijgt iedereen in de gemeente Buren glasvezel? Nee!
Het voorstel van de regio is alleen voor de buitengebieden. Dus in de kernen wordt geen glasvezel aangelegd. Glasvezel Buitenaf gaat wel in de kernen aan de slag.

3.       Is de dekking 100%? Nee!
De regio gaat voor 100% dekking, maar alleen in de buitengebieden. Dat wil zeggen dat de kabel ook wordt aangelegd bij huizen en bedrijven die er geen gebruik van gaan maken. Er wordt dus niet aan vraagbundeling gedaan. Glasvezel Buitenaf werkt met vraagbundeling. Alleen als ze in het buitengebied 50% en in kernen 30% halen gaan ze beginnen. Als er achteraf alsnog om een aansluiting wordt gevraagd, dan zijn de kosten rond de € 1.500,00. Het glasvezelnetwerk van de regio is ook pas rendabel als er 60% abonnementen op afgenomen zijjn.

4.       Kost het onze gemeente niets? Nee!
Onze gemeente moet garant staan voor 10,7 miljoen Euro bij het project van de regio middels een lening. Mocht het niet goed gaan met het project, dan moeten we deze lening totaal terugbetalen. Bij de marktpartij hoeft de gemeente niets te lenen. Wel moeten we onderhandelen over de leges en bijkomende kosten zoals het herstellen van de bermen na aanleg van de kabel. Als we niet meegaan in het voorstel van de regio krijgt de gemeente wel een deel van de projectkosten van bijna 800.000 voor haar rekening.

5.       Zijn wij verantwoordelijk voor het onderhoud en functioneren van het glasnet? Ja!
Voordat de aanleg van het glasvezel gaat beginnen moet er eerst een aparte organisatie worden opgericht die het glasnet namens 10 gemeenten gaat beheren. Dit heet een Gemeenschappelijke Regeling. De ervaring leert dat wij als 1 van de 10 deelnemende gemeenten bijna geen grip hebben op deze Gemeenschappelijke Regelingen (zoals AVRI en GGZ) en dat willen we nu juist wel! Bij Glasnet Buitenaf of andere marktpartij hebben we hier helemaal niet mee te maken. Beheer en onderhoud is hun verantwoording.

6.       Is 5G een goed alternatief? Misschien

Er draaien op dit moment pilots in Nederland met 5G. Voor particulier gebruik kan dat afdoende zijn. De vraag is even of het voor bedrijven ook goed genoeg is qua hoeveelheid data en of de stabiliteit te garanderen valt. Maar het zijn ontwikkelingen in de markt die er aan komen en voor veel gebruikers en oplossing kan bieden. De vraag is wel op welke termijn. De verwachting is dat in Nederland vanaf circa 2019-2020 de eerste echte 5G-netwerken worden uitgerold. Klik hier voor het artikel uit Nieuwe Oogst.   

We staan dus voor de volgende keuze:

1. Akkoord gaan met het Regiovoorstel met alle risico’s van dien

2. Marktpartij laten aanleggen, mits goed onderhandeld

3. Niets doen en wachten net als neer dan 400 andere gemeenten in NL.  Immers, is de noodzaak in de gemeente Buren zo hoog dat die vereist dat we NU handelen?

Kortom: Glasvezel via Regioplan lijkt een koekje uit eigen trommel en niet voor iedereen.

 

In de bijlage treft u onze vragen en de beantwoording van het college aan.