Orgamebo | Een goed besluit neem je met duidelijke kaders

Tijdens de gemeenteraad van 25 september jongstleden heeft de VVD een amendement mee ingediend waarin we aangegeven hebben dat we éérst een raadsdebat willen over de kaders van VAB beleid, bestemmingsplan en Plussenbeleid en de interpretatie van beleidskaders, vóórdat we op casusniveau besluiten nemen die richtinggevend zijn voor meerdere bedrijven.


De VVD heeft tijdens de vergadering aangegeven dat uitstel vervelend is voor de ondernemer en omwonenden en dat we op snelle besluitvorming en duidelijkheid aandringen. Wat deze duidelijkheid ook gaat zijn. Parallel aan het uitlijnen van de kaders gaan betrokken partijen samen optrekken om te komen tot een gedragen oplossing. Dit is vooral een opdracht aan onszelf als gemeenteraad en aan het college om dit snel met ons voor te bereiden.