Glasvezel: missie geslaagd?

Niet besluitrijp 

 

Gisteren heeft de VVD Buren schriftelijke vragen ingediend over het regioplan Breedband in het buitengebied. Over dit onderwerp wordt op 25 september een besluit genomen door de raad, maar als het aan de VVD ligt, stellen we dat besluit nog even uit. We denken dat het onderwerp nog niet besluitrijp is, omdat er beweging is in de markt. Bovendien zijn er nog veel vragen, waarop we eerst een antwoord nodig hebben voordat wij als raad een gedegen besluit kunnen nemen.

 

VVD is een voorstander van glasvezel

 

We denken dat een glasvezelnetwerk in onze gemeente een belangrijke rol kan spelen in het onderwijs, zorg en maatschappelijke dienstverlening. We zijn dus absolute voorstanders van een goede digitale bereikbaarheid. 

 

De tijd haalt ons in

 

Een aantal jaar geleden heeft gemeente Buren zelf een initiatief in gang gezet door Glasnet Buren te ondersteunen door een langlopende lening te verstrekken voor de aanleg van glasvezel op onze bedrijventerreinen. Vervolgens is het vraagstuk van digitale bereikbaarheid in de regio opgepakt, omdat er onvoldoende interesse was vanuit de markt om ook het buitengebied aan te sluiten. Deze situatie is nu aan het veranderen. De tijd haalt ons in. We zouden kunnen zeggen dat de missie van de regio is geslaagd. Er melden zich alsnog marktpartijen die willen zorgen voor de aanleg van een netwerk in het buitengebied. De VVD vindt dat het de moeite waard is om met hen een gesprek aan te gaan.

 

Het liefst laten we de markt haar werk doen

 

De vraag is ook niet of wij glasvezel willen, maar of wij als gemeente de juiste rol pakken. De VVD denkt dat het belangrijk is om de actuele ontwikkelingen - niet alleen in de interesse van marktpartijen, maar ook op technologisch gebied - mee te nemen in de besluitvorming. Als liberalen laten wij liever de markt haar werk doen, dan dat wij als gemeente de verantwoordelijkheid en risico‚Äôs dragen voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. Wij zijn immers geen specialisten. 

 

Grip op gemeenschappelijke regelingen

 

Tot slot heeft de VVD Buren vragen over de invloed van de raad in deze gemeenschappelijke regeling. In ons kadernotabetoog van 10 juli jongstleden hebben we dit een speerpunt gemaakt. Samenwerken in de regio is nodig en van groot belang omdat wij als gemeente bepaalde onderwerpen niet zelfstandig op kunnen pakken. De VVD wil wel dat de raad meer grip heeft op deze regelingen. Een raad kan invloed uitoefenen via het budgetrecht. Dat houdt in dat wij bepalen waar de gelden aan besteed worden. Dat kan alleen als er geen onnodige reserves worden opgebouwd binnen gemeenschappelijke regelingen. Gebeurt dat wel dan hoeft het bestuur van de gemeenschappelijke regeling niet bij de raden terug te komen. Wij willen dat de invloed van de raad wordt geborgd in goede afspraken die wij maken op voorhand. Wij willen anticiperen en niet repareren achteraf. In het glasvezeldossier willen wij deze kans benutten. 


Kortom, wij denken dat het dossier nog niet besluitrijp is. We willen graag zien dat de actuele ontwikkelingen in de markt kunnen worden meegenomen in de besluitvorming en over de invloed van de raad willen wij in gezamenlijkheid goede afspraken kunnen maken op voorhand.


Kijk in de bijlagen voor de schriftelijke vragen.