VVD tevreden met communicatie richting fruittelers

Vorig jaar september 2017 ontving de VVD Buren signalen van fruittelers die midden in de fruitoogst bezoek van de Omgevingsdienst ODR kregen om de huisvesting van buitenlandse werknemers te controleren. 

 

Op zich een prima zaak, maar de actie was onaangekondigd, er was nergens vooraf (eenvoudig) vindbaar wat de eisen waren en als er onregelmatigheden geconstateerd werden dan moest de fruitteler direct, op straffe van verplichte inhuur van een brandwacht van de brandweer (tegen een bijzonder hoog bedrag per etmaal), maatregelen treffen om de onregelmatigheid op te heffen.

 

Het gevolg was een enorme irritatie bij fruittelers over dit optreden en aanleiding voor de VVD Buren om met een motie de portefeuillehouder De Boer te verzoeken om voor komend fruitseizoen een betere verstandhouding met deze belangrijke agrarische ondernemersdoelgroep na te streven.

 

Ons verzoek was ruim voor de oogst proactief richting fruittelers te communiceren wat de huisvestingseisen zijn en deze vindbaar te maken voor de ondernemer op de website van de gemeente. Deze eisen en de aankondiging dat er gecontroleerd gaat worden, moeten, bij voorkeur voor de start van de oogst en niet tijdens de oogst, aan de sector worden gecommuniceerd.

Uiteraard moet er daarna bij geconstateerde overtredingen worden opgetreden.

 

Nadat er raad-breed steun voor onze motie zichtbaar werd beloofde de portefeuillehouder dit te gaan uitvoeren. Indienen van de motie had daardoor geen zin meer.

 

We zijn dan ook verheugd dat de eisen voor tijdelijke huisvesting van buitenlandse werknemers nu met de fruittelers wordt gecommuniceerd.

 

De VVD vindt het voeren van een open dialoog in nauwe relatie met doelgroepen zoals agrarische ondernemers erg belangrijk.

 

Voor meer info zie: 


https://www.buren.nl/onderwerp/huisvesten-buitenlandse-werknemers/