Informatiebijeenkomst Sebava

Gisteravond is er een informatiebijeenkomst georganiseerd door de gemeente Buren over Sebava (de Knorhof). 

 

Hierin is gesproken over het proces, namelijk dat er een nieuw plan van de ondernemer te verwachten is en wie in dat geheel welke verantwoordelijkheid draagt. Inhoudelijk staat er nog niets vast. Zodra de plannen van de ondernemer er liggen, zal de VVD Buren hierop inhoudelijk reageren. 

 

De VVD vindt het te vroeg om reeds een standpunt te bepalen over deze ontwikkelingen, omdat deze nog niet duidelijk zijn. We wachten graag eerst het plan van de ondernemer af en zullen in de raadsvergadering dan te zijner tijd besluiten.

Wij vinden het goed dat we nu reeds inzicht hebben gekregen in de mogelijke procesgang en denkrichtingen om zo tijdig en zorgvuldig afwegingen te kunnen maken rekening houdend met onze eigen beleidsregels, dierenwelzijn, belangen van de ondernemer en van alle omwonenden.

 

Wij vinden het positief dat de ondernemer aangekondigd heeft om omwonende inwoners te betrekken tijdens de planvormingsfase.