Veilig Thuis wel op de juiste plek bij de GGD?

Afgelopen raadsvergadering werd er door de GGD Gelderland Zuid en begrotingswijziging voor het onderdeel Veilig Thuis gevraagd van € 1.088.166. Voor de gemeente Buren betekent dit een verhoging van € 51.983. VVD heeft tegen deze begrotingswijziging gestemd omdat we willen dat de GGD eerst orde op zaken gaat stellen. Veilig Thuis is een hulpverleningsinstantie die er is voor kinderen en volwassenen die misbruikt of mishandelt worden. Dit betreft dus een zeer kwetsbare groep mensen die de best mogelijke hulp verdienen die er leverbaar is. 

Sinds de oprichting van Veilig Thuis in 2015 zijn er echter problemen waarover de raad meermaals met elkaar gesproken heeft. De GGD heeft wel verbeteringen laten zien in de dienstverlening van Veilig Thuis naar aanleiding van het inspectierapport uit 2015 en de verscherpte toezicht in 2016. Maar helaas moeten we constateren dat significante verbeteringen ondanks diverse verhogingen in budget echter uitblijven. Doordat er geen duidelijke doelen zijn afgesproken hebben we als raad niet genoeg mogelijkheden om onze kader stellende rol in te vullen.

 

Eind vorig jaar is er een onderzoek gehouden door de rekenkamers van diverse gemeentes om de situatie binnen Veilig Thuis in kaart te brengen. Deze bevindingen zijn opgenomen in het rekenkamerrapport ‘Grip op Veilig Thuis’ dat aangeeft dat er organisatorisch en bestuurlijk het een en ander verbeterd dient te worden.

Het iedere keer meer geld vragen lost volgens de VVD niets op en daarom hebben wij tijdens de raadsvergadering een amendement ingedient om het bestuur van de GGD dringend orde op zaken te stellen voordat wij in kunnen stemmen met de begrotingswijzing. Helaas heeft ons amendement niet de meerderheid gehaald.

Maar we hebben ook vernomen dat andere regio’s niet per definitie Veilig Thuis hebben ondergebracht bij de GGD en er derhalve ook andere mogelijkheden zijn om Veilig Thuis onder te brengen. De conclusies en aanbevelingen uit het rekenkamerrapport ‘Grip op Veilig Thuis’ stof tot nadenken geeft met betrekking tot de plaatsing van Veilig Thuis onder de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland Zuid. Wellicht moeten we overwegen om Veilig Thuis elders onder te gaan brengen net zoals dat bij andere regio’s is gebeurd. We zijn benieuwd wat de mogelijkheden hiertoe zijn.

 
Om dit te gaan onderzoeken hebben we een motie geschreven om het college te laten onderzoeken wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Deze motie heeft het wel gehaald. 

In de bijlage treft u het amendement en de motie aan ter informatie.