AVRI | VVD zegt geld moet terug naar de inwoners

Tijdens de raadsvergadering van 19 juni jongstleden heeft de VVD Buren een amendement ingediend t.a.v. de zienswijze op de jaarrekening van de Avri. Wij willen dat de reserve die is ontstaan van €461.000 terugvloeit naar de inwoners van regio Rivierenland. 

De Avri schakelt over op een nieuw beleid waarin de focus verschuift van afval naar grondstoffen. De prijzen voor grondstoffen, zoals papier, fluctueren sterk waardoor het voor de Avri moeilijk is om kostendekkend te werken. 

Het antwoord van de wethouder was dat de reserve die is ontstaan nodig is om deze fluctuaties op te vangen. Er was in de raad onvoldoende steun voor de zienswijze van de VVD. 

Voor de VVD Buren is het echter een principekwestie. Het geld moet terug naar de inwoner of in ieder geval dan toch terugvloeien naar de gemeentelijke organisatie zodat de raad meer zeggenschap heeft over het besteden van deze gelden. De VVD wil dat de raad in het algemeen meer grip krijgt op de gemeenschappelijke regelingen.