Zondag openstelling geborgd in verordening

In de raadsvergadering van afgelopen dinsdag 19 juni, heeft de fractie van de VVD een wens die al lang bij ons leefde, kunnen omzetten in regelgeving.

 

Nadat we in een eerder stadium al met een motie een gedoogconstructie hadden ingevoerd, is nu de verordening winkeltijden zo aangepast dat ondernemers zelf mogen bepalen wanneer zij open zijn, dus ook op zondag.

 

In de vorige raadsperiode heeft de VVD in een coalitie gezeten met o.a. de PCG. Deze partij is (begrijpelijk) i.v.m. hun christelijke overtuiging tegen iedere vorm van zondag-openstelling. We hebben in die periode als goed coalitiepartner deze openstelling nooit ter discussie gesteld. 

 

Nu we in een de nieuwe coalitie hier wel ruimte voor hebben gezien, hebben we die ruimte ook gelijk aangegrepen om aan deze wens invulling te geven. Met een ruime meerderheid is de nieuwe Verordening Winkeltijden 2018 aangenomen.

 

Wel roepen wij ondernemers op om zorgvuldig om te gaan met mensen in onze gemeente die principieel anders denken over de invulling van de zondag. Ga met elkaar in gesprek en probeer met begrip en respect voor elkaar een goede combinatie te vinden, die zoveel mogelijk recht doet aan elkaars gevoelens en behoeften.