Nieuwe college en raadsleden zijn geïnstalleerd

In de raadsvergadering van 23 mei is ingestemd met het coalitieakkoord van Gemeentebelangen, VVD en PvdA. Aansluitend zijn de nieuwe wethouders, GerdJan Keller (Gemeentebelangen), Sietske Klein-De Jong (VVD) en Daan Russchen (PvdA) gekozen en beëdigd. Voor de VVD is Nanda van Doremalen beëdigd tot raadslid. Ze is tevens benoemd tot fractievoorzitter.