Motie zondagopenstelling winkels is aangenomen!

Namens de  fracties van de VVD, Gemeentebelangen, PvdA, D66, CDA en PvdD heeft Irma Tetteroo-Baldinger voor het eerst een motie ingedient in zake de zondagsopenstelling binnen de Verordening Winkeltijden.

Tijdens de afgelopen raadsperiode hebben we in de coalitie afgesproken om de winkelopeningstijden op zondag te beperken en we hebben ons daar met zijn allen ook netjes aan gehouden.

Tijdens de campagne voorafgaande aan de verkiezingen kwam echter steeds duidelijker naar voren dat er een wens is,  bij een flink aantal ondernemers binnen onze gemeente, om de zondagsopenstelling te verruimen.

Aangezien op dit moment de coalitievorming nog niet rond is en het officieel verruimen van de Verordening Winkeltijden nog even op zich laat wachten, willen we de ondernemers vast tegemoet komen middels deze motie. Het toeristenseizoen is al begonnen en het is voor een aantal ondernemers belangrijk om op zondag naar eigen keuze open te kunnen zijn.

Wij roepen de ondernemers in de diverse kernen echter wel op om de openstelling op zondag zorgvuldig in te vullen, hierbij met respect om te gaan met de mensen die een andere mening hebben en de kerkgang. De definitieve invulling van de Verordening Winkeltijden zal ook zeer zorgvuldig worden gedaan.

De motie is aangenomen, u kunt deze nalezen in de bijlage.