Coalitieonderhandelingen in volle gang

© Neeltje van Triest

Gemeentebelangen, VVD en PvdA voeren momenteel gesprekken met elkaar om uit te zoeken of zij tot een coalitie kunnen komen. We hebben inmiddels een aantal dagdelen met elkaar om tafel gezeten om de verschillende thema’s goed door te spreken.

Sander van Alfen: “De gesprekken verlopen goed en het ziet er naar uit dat we er uit gaan komen. We hebben gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen waarin herkenbaarheid en ruimte voor andere partijen wordt geboden.

Wij zetten in op een open dialoog met andere partijen.” De partijen koersen aan op de raadsvergadering van 22 mei om dan het coalitieakkoord te kunnen presenteren.