• Orgamebo | Een goed besluit neem je met duidelijke kaders

  26 september − Tijdens de gemeenteraad van 25 september jongstleden heeft de VVD een amendement mee ingediend waarin we aangegeven hebben dat we éérst een raadsdebat willen over de kaders van VAB beleid, bestemmingsplan en Plussenbeleid en de interpretatie van beleidskaders, vóórdat we op casusniveau besluiten nemen die richtinggevend zijn voor meerdere bedrijven. Lees verder

 • AVRI | Tarieven | Wat is uw mening?

  20 september − Wij willen graag uw mening horen over de tariefscenario's van de AVRI. De komende weken moeten de raden van de deelnemende gemeenten een scenario kiezen. Wat vindt u? Vul onze poll in en wij houden u op de hoogte van de uitslag. Lees verder

 • VVD Buren reageert op het artikel in de Gelderlander van 15 september ‘Gemeenten twijfelen over breedband'

  18 september − VVD Buren reageert op het artikel in de Gelderlander van 15 september ‘Gemeenten twijfelen over breedband'. Lees verder

 • Fruitcorso 2018 "Lekker lokaal Rivierenland"

  15 september − VVD was goed vertegenwoordigd tijdens de Fruitcorso Tiel. We waren aanwezig om de bouwers en plakkers uit de gemeente Buren aan te moedigen. Wat een kanjers! Lees verder

 • Nanda van Doremalen heeft een missie

  © Jan Woldberg

  08 september − In de serie ontmoetingen met raadsleden in de regio wordt voor Buren de spits afgebeten door Nanda Doremalen, de kersverse fractievoorzitter van de VVD. Doremalen is niet het prototype van een VVD'er in streepjespak met een bolknak op de lip, maar een energieke jonge ondernemer die midden in de maatschappij staat. Lees verder

 • Glasvezel: missie geslaagd?

  07 september − Gisteren heeft de VVD Buren schriftelijke vragen ingediend over het regioplan Breedband in het buitengebied. Over dit onderwerp wordt op 25 september een besluit genomen door de raad, maar als het aan de VVD ligt, stellen we dat besluit nog even uit. We denken dat het onderwerp nog niet besluitrijp is, omdat er beweging is in de markt. Bovendien zijn er nog veel vragen, waarop we eerst een antwoord nodig hebben voordat wij als raad een gedegen besluit kunnen nemen. Lees verder

 • VVD tevreden met communicatie richting fruittelers

  19 juli − Vorig jaar september 2017 ontving de VVD Buren signalen van fruittelers die midden in de fruitoogst bezoek van de Omgevingsdienst ODR kregen om de huisvesting van buitenlandse werknemers te controleren. Lees verder

 • Informatiebijeenkomst Sebava

  29 juni − Gisteravond is er een informatiebijeenkomst georganiseerd door de gemeente Buren over Sebava (de Knorhof). Lees verder

 • VNG-congres 2018 in Maastricht

  27 juni − De afgelopen twee dagen zijn we met een grote VVD-Buren delegatie op het VNG-congres, dat gehouden werd in het zonnige, gastvrije en prachtige Maastricht, geweest. De rode draad van het congres was deze keer de grote problemen die de opwarming van de aarde met zich mee brengt. Als daarbij opgeteld wordt dat we voor het jaar 2050 van het aardgas af moeten zijn, kunt u zich misschien voorstellen dat deze opgave groot en veelomvattend is. Lees verder

 • Veilig Thuis wel op de juiste plek bij de GGD?

  24 juni − Afgelopen raadsvergadering werd er door de GGD Gelderland Zuid en begrotingswijziging voor het onderdeel Veilig Thuis gevraagd van € 1.088.166. Voor de gemeente Buren betekent dit een verhoging van € 51.983. VVD heeft tegen deze begrotingswijziging gestemd omdat we willen dat de GGD eerst orde op zaken gaat stellen. Lees verder

 • AVRI | VVD zegt geld moet terug naar de inwoners

  23 juni − Tijdens de raadsvergadering van 19 juni jongstleden heeft de VVD Buren een amendement ingediend t.a.v. de zienswijze op de jaarrekening van de Avri. Wij willen dat de reserve die is ontstaan van €461.000 terugvloeit naar de inwoners van regio Rivierenland. Lees verder

 • Zondag openstelling geborgd in verordening

  22 juni − In de raadsvergadering van afgelopen dinsdag 19 juni, heeft de fractie van de VVD een wens die al lang bij ons leefde, kunnen omzetten in regelgeving. Lees verder

 • BV Buren geeft rondleiding aan de raad

  09 juni − Een inspirerend voorbeeld van burgerparticipatie. BV Buren heeft de gemeenteraadsleden van de gemeente Buren vanochtend een rondleiding gegeven in hun mooie stadje en uitleg gegeven bij meerdere van hun projecten. Lees verder

 • Nieuwe college en raadsleden zijn geïnstalleerd

  24 mei − In de raadsvergadering van 23 mei is ingestemd met het coalitieakkoord van Gemeentebelangen, VVD en PvdA. Aansluitend zijn de nieuwe wethouders, GerdJan Keller (Gemeentebelangen), Sietske Klein-De Jong (VVD) en Daan Russchen (PvdA) gekozen en beëdigd. Lees verder

 • Coalitie akkoord 2018 - 2022. Samen, proactief en kerngericht!

  09 mei − We zijn verheugd te melden dat vandaag de formatie onderhandelingen tot een positief einde zijn gekomen. Vandaag zijn door de fractievoorzitters van Gemeentebelangen Buren, VVD en PvdA de handtekeningen onder het coalitie akkoord 2018 - 2022 gezet. Samen, proactief en kerngericht. Wij zijn blij met het liberale geluid van het akkoord. Lees verder voor de aanbiedingsbrief aan de burgemeester en het volledige akkoord. Lees verder

 • Motie zondagopenstelling winkels is aangenomen!

  25 april − We hebben een motie ingedient namens alle partijen behalve de PCG om de winkels op zondag naar eigen keuze te kunnen openen. Deze motie is aangenomen. Lees verder

 • Coalitieonderhandelingen in volle gang

  © Neeltje van Triest

  19 april − Gemeentebelangen, VVD en PvdA voeren momenteel gesprekken met elkaar om uit te zoeken of zij tot een coalitie kunnen komen. We hebben inmiddels een aantal dagdelen met elkaar om tafel gezeten om de verschillende thema’s goed door te spreken. Lees verder

 • Glasvezel Rivierland binnen handbereik

  12 april − De regio Rivierenland mag een breedbandnetwerk gaan aanleggen om zo'n 12.000 huishoudens in de buitengebieden van snel internet te voorzien. De Europese Commissie is akkoord met een garantstelling van 38 miljoen euro voor leningen voor financiering van de aanleg in de tien gemeenten in de regio. Lees verder

 • Installatie nieuwe burgerleden.

  © D66

  11 april − Gisterenavond zijn de burgerleden van de Gemeente Buren geïnstalleerd. Voor ons is Paul van Bergen weer als burgerlid actief. Een feestelijk moment in de raadszaal. Direct daarna konden ze aan de slag in de 1e voorbespreking. Op de agenda stonden de punten over de grondexploitatie, jeugdhulp en begraafplaatsen. Lees verder

 • Rondleiding AVRI zonnepark Geldermalsen

  09 april − Rondleiding op het AVRI zonnepark in Geldermalsen. VVD Buren en Neder Betuwe waren aanwezig. Zeer indrukwekkend! Lees verder